Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Ái Hát Trà Đích Hạ

Hải Tặc: Bắt Đầu Bị Roger Vớt Lên Thuyền

Một năm này Roger cùng Garp liên thủ tại God Valley tiêu diệt Rocks băng hải tặc thuộc về Roger thời đại bắt đầu Đồng niên Roger băng hải tặc tại Grand Line du lịch lúc đem ngoài muốn tiến nhập hải tặc thế giới Saha vớt lên thuyền Saha
256 chương
Đồng nhân

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả