Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Đàm Tử

Nhà ta tiên tử nhiều có bệnh

Từ Tư Quá Nhai đi ra Cố Thành Xu xem ai đều là muốn giết nàng đoạt bảo người khác có thể nhẫn cái này có thể nhẫn sao?Tới tới tới làm đi •ˇˍˇ• Này văn lại danh phục ma giết người đoạt bảo giả ma phản đầu ngoại địch
699 chương
Tiên hiệp

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả