Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Dịch Nhữ

Gin Cavallone nằm vùng kiếp sống

Có một ngày Boss đối cầm rượu nói “Gin tổ chức yêu cầu ngươi đi ra ngoài làm nằm vùng.” Cầm rượu Ngài có phải hay không lầm ta kỹ năng điểm Boss nói “Không có việc gì nhiệm vụ này chỉ có ngươi có thể hoàn thành.” Cầm rượu
70 chương
Đô thị
Xưởng rượu nằm vùng huấn luyện căn cứ

Lời uploader Truyện mình mua vip toàn văn trên JJ mong mọi người đừng reup đâu hay edit lại nếu không hỏi kiến mình cảm ơn.-------------------Ngươi có hay không nghĩ tới…… Tổ chức vì cái gì không có tên?Bởi vì tên của nó không thể bị nói lên nếu bị
160 chương
Đô thị

Đang hiển thị 1 đến 2 của 2 kết quả