Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Giá Kiện Bàn Đĩnh Hảo Dụng

Tiếp Thu Vật Chứng Ký Ức, Ta, Trinh Sát Chi Vương

Hai mươi năm trước phụ thân bởi vì truy tra vụ án đột nhiên mất tích hai mươi năm sau Tô Trác thừa kế nghiệp cha cũng bước lên từ cảnh chi lộ Đụng vào vụ án vật chứng liền có thể thu hoạch hắn liên quan nhắc nhở tính
137 chương
Đô thị

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả