Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Hắc Cẩu Đạo Nhân

Hắc Sơn Tổ Sư

Ngự thú Luyện Thi dưỡng quỷ Thiên phú không đủ bàng môn tả đạo tới góp Vương Huyền lên núi hái thuốc lấy được một quyển phương pháp tu hành thế là hắn Ngự thú Luyện Thi dưỡng ác quỷ đi khắp Tam Giới Chiếm cứ đỉnh núi thành lập
34 chương
Tiên hiệp

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả