Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Hải Đích Cáp Tử

Đến Muộn - Hải Đích Cáp Tử

Lúc họp lớp với bạn học cũ bạn trai cười gắp nấm vào chén tôi.“Hàm Ấu nấm mà em gọi...” Hắn bỏ dở giữa chừng.Tôi không có gọi món nấm.Tên tôi không phải là Hàm Ấu.Hàm Ấu là tên bạn gái cũ của hắn. 
11 chương
Huyền huyễn

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả