Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Hí Dusk

Chàng Bác Sĩ Xuyên Không Về Thời Trung Cổ

Tác giả Hí Dusk đã viết câu chuyện Chàng Bác Sĩ Xuyên Không Về Thời Trung Cổ một cách rất thú vị Nhân vật chính là Bạch Tử Khiêm một bác sĩ thời hiện đại với phẩm chất thanh liêm chính trực và tình yêu nghề Tuy nhiên ông đã
78 chương
Dã sử

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả