Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Kim Bích Huy

Ác long hắn là Omega[ nữ A nam O]

Phi hành khí mất khống chế không cẩn thận rơi vào ác long tinh muốn mạng sống làm sao bây giờ?Trên người bị nhỏ giọt ướt lộc cộc thèm tiên dây mây tinh long ngạo lâm nhào lên đi ôm chặt nhất hung cái kia long thô cái đuôi hô
110 chương
Huyền huyễn

Đang hiển thị 1 đến 2 của 2 kết quả