Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Mặc Bắc Thị Mặc Bắc

Tộc trưởng: Thực lực của ta là toàn tộc tổng hoà

Quật khởi với không quan trọng tung hoành với chư thiên.Tiểu gia tộc Diệp gia từ nhỏ sơn thôn bắt đầu quật khởi từ luyện võ đến tu tiên.Diệp Phàm xuyên qua dị giới đạt được gia tộc quật khởi hệ thống.Gia tộc tu luyện không tài nguyên ta học
269 chương
Huyền huyễn

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả