Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Phố Khách Tư Dị

Phế Hậu Xưng Đế

Nguyên lão lập quốc Tướng quân Trấn Quốc là cha ta.Chấp bút văn đàn cuồng thư sinh là đại ca ta.Song Tuyệt của Nam Bắc võ lâm Bắc Tuyệt là nhị ca ta.Có một cô gái xuyên không vào cung muốn đoạt ngôi vị Hoàng Hậu của ta. 
11 chương
Huyền huyễn

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả