Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Tạng Tạng Miêu Zz

Ván thứ hai, ở RPG xưng vương

Văn án đây là một thiên trung nhị bệnh cơm đĩa ……Ta kêu Sakurai Hoshi là một người thường thường vô kỳ đệ nhị nhân sinh 》RPG người chơi.Ta khác không có chính là gan đặc biệt hảo.Ván thứ nhất ta bằng vào gan lực xoát bạo trò chơi NPC
57 chương
Huyền huyễn

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả