Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Thượng Nhị Lang

Hồng lâu tiềm long

Giả Cảnh cho rằng chính mình chỉ là xuyên qua đến một cái thường thường vô kỳ tiểu đạo sĩ trên người thẳng đến có một ngày hắn trong lúc vô đã biết lãnh hắn trở về cái kia tiện nghi lão cha kêu Giả Kính…… Vì cái gì hồng
947 chương
Huyền huyễn

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả