Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Trúc Lâm Dậu Thập Nhân

Quyền thần luôn là làm khó dễ ta

Đa mưu túc trí tiền triều đệ nhất nữ quốc sư Bùi kỳ một hồi cung biến sau thành diệt quốc tội thần Thiên lao trong vòng cùng nàng đấu nửa đời người đương triều hữu tướng dung khâm đứng nàng trước mắt lấy người thắng tư thái kiềm trụ
147 chương
Huyền huyễn

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả