Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Tứ Đại Trọng Gian

Đại gia mời ta đương hoàng đế

Ta cũng không phải khiêm tốn ngươi nói ta một cái bình dân bá tánh sao có thể đương hoàng đế đâu?Cái gì Ngươi nói ta trời sinh dị tướng là chân mệnh thiên tử đây là phong kiến mê tín được không ngươi không cần quỳ xuống tạo phản
1739 chương
Huyền huyễn

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả