Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Tương Du Phan Lịch Sử

Mi hán

Kiến An 24 năm mùa mưa Quan Vũ thủy yêm Tào Ngụy bảy quân bắt sống Tào Ngụy đại tướng với cấm bàng đức binh vây Phàn Thành tào nhân uy chấn Hoa Hạ.Trong lúc khi Ngụy Vương Tào Tháo hoảng sợ muốn hồi hứa dời đi thiên tử trong
678 chương
Huyền huyễn

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả