Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Yêu Cửu Tô

Không có hiệu quả liên hôn

Phế vật bảo bối cao lãnh chi hoa BThẩm Hoài Chi là trong vòng nổi danh cao lãnh chi hoa nhưng cao lãnh chi hoa một ngày kia phân hoá thất bại từ vạn chúng sở mong Alpha biến thành bình thường Beta.Beta có thể có năng lực kế thừa
73 chương
Đô thị

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả